ماه: فروردین ۱۳۹۸

گزارش تصویری حضور شرکت معدنکاوان در نمایشگاه سنگ ازمیر

ازمیر

[گزارش تصویری حضور شرکت معدنکاوان در نمایشگاه سنگ ازمیر] شرکت معدنکاوان حاتم زمین در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی سنگ ازمیر که از تاریخ ۲۷ لغایت ۳۰ مارس ۲۰۱۹ در ازمیر ترکیه برگزار گردیدد، شرکت نمود. در ادامه میتوانید گزارش تصویری حضور شرکت معدنکاوان حاتم زمین را در نمایشگاه سنک ازمیر مشاهد نمایید.   […]

حضور شرکت معدنکاوان در نمایشگاه سنگ ازمیر

نمایشگاه سنگ

[ حضور شرکت معدنکاوان در نمایشگاه سنگ ازمیر ] شرکت معدنکاوان حاتم زمین در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی سنگ ازمیر که از تاریخ ۲۷ لغایت ۳۰ مارس  ۲۰۱۹ در ازمیر ترکیه برگزار می‌گردد، شرکت خواهد نمود. بدینوسیله از کلیه متخصصین و کارشناسان و علاقمندان به صنعت سنگ که دعوت به عمل می‌آید تا […]