اکتشاف معدن

قبل از تاسیس و شروع به کار هر کارخانه فرآوری باید از میزان ذخیره قطعی معدن اطمینان حاصل نمود و دستیابی به چنین امری ممکن نیست مگر اینکه مراحل اکتشاف معدن به صورت اصولی و نظام مند انجام شود. مطابق با تقسیم بندی های رایج جهانی و همچنین آیین نامه اجرایی قانون معادن ایران، مراحل مختلف اکتشاف معدن شامل چهار مرحله شناسایی، پی‌جویی، اکتشاف عمومی معدن و اکتشاف تفصیلی آن می‌شود.
در مرحله شناسایی یک محدوده بزرگ مد نظر قرار گرفته و با جمع آوری داده های مورد نیاز، بررسی صحرایی، نمونه برداری از محدوده های امیدبخش، بخش های مختلف اولویت بندی شده و در نهایت محدوده های مناسب برای ادامه عملیات اکتشافی معرفی می‌گردد. پس از تکمیل مرحله شناسایی، مرحله پی جویی آغاز می شود. مرحله پی جویی شامل انجام عملیات اکتشافی در مناطق امیدبخش است که در مرحله شناسایی معرفس، اولویت بندی و نوع کانی سازی قابل انتظار در آنها مشخص شده است. در مرحله اکتشاف عمومی معدن، اکتشاف در زون کانی سازی اولویت دار که در مرحله پیجویی معرفی و گسترش سطحی تقریبی و نوع کانی سازی آن مشخص شده انجام می شود. در مرحله اکتشاف تفصیلی معدن، اکتشاف در محدوده کانساری که در مطالعات مرحله اکتشاف عمومی ادامه عملیات اکتشافی بر روی آن توجیه فنی و اقتصادی داشته است، انجام خواهد شد. شرکت معدنکاوان حاتم زمین آمادگی اکتشاف انواع معادن را در تمامی نقاط ایران دارد.
شرکت معدنکاوان حاتم زمین با در اختیار داشتن ماشین آلات، تجهیزات و پرسنل مجرب در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی فعالیت می‌نماید. با تکیه بر دانش، تخصص و تجربیات این مجموعه در انجام پروژه‌های مرتبط با معدن، امید است در سایه الطاف الهی و در راستای حفظ و اعتلای منابع ملی و پیشبرد پروژه‌های عمرانی، گام‌های موثری توسط این شرکت برداشته شود.

تماس با ما

اکتشاف معدن